Doel
De doelstelling van de AziŽ Actie is het creŽren van draagvlak voor de bestrijding van armoede in wereld en het werven van fondsen voor internationale ontwikkeling door samenwerking voor het opzetten en uitvoeren van een scholenproject in AziŽ.

Draagvlak voor het armoedevraagstuk willen de samenwerkende Amelander stichtingen creŽren door het uitvoeren van de volgende activiteiten.
 • 1. het organiseren van educatieve activiteiten en lesprogramma's op de Amelander scholen
 • 2. het verzorgen reflecties in de Amelander kerken
 • 3. het geven van informatieavonden voor Amelander sponsors, verenigingen en ouders van de schoolkinderen
 • 4. het organiseren van een manifestatie met tentoonstellingen, video en dia presentaties, een Aziatische markt en een benefietconcert
 • 5. het geven van interviews voor lokale en regionale radio en tv uitzendingen
 • 6. het publiceren van artikelen en persberichten voor landelijke, regionale en lokale bladen
 • 7. het in gebruik nemen van een website
 • 8. het samenwerken met en advies inwinnen bij het Centrum Ontwikkelingssamenwerking Friesland (COS Fryslan). Het werven van fondsen voor ontwikkelingsprojecten in AziŽ willen de samenwerkende Amelander stichtingen realiseren door het volgende te ondernemen.
 • 1. het zoeken van sponsors bij Amelander bedrijven en instellingen
 • 2. het houden van een huis aan huis mailing en collecte op Ameland
 • 3. het aanvragen van subsidie bij de gemeente Ameland
 • 4. het organiseren van acties van de scholen voor het goede doel
 • 5. het benaderen van de Amelander kerken voor een bijdrage
 • 6. het organiseren van een manifestatie met inkomsten voor het goede doel
 • 7. het samenwerken met de Stichting Wilde Ganzen die een premieuitkering van 50% geven over de opbrengst van veel activiteiten van de AziŽ Actie, en mogelijk landelijke aandacht voor onze projecten
 • 8. het aanvragen van een KPA-bijdrage (Kleine Plaatselijke Activiteiten) van maximaal 50% van de projectkosten bij de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)


 • links

  azieafrikahulp
  wildeganzen
  cosnederland
  www.ncdo.nl
  www.cbf-keur.nl
  onze partnerorganisatie in Nepal: SEED Foundation