Fonds
Het Azi Actie fonds zal via het gironummer 40.000 van de Stichting Wilde Ganzen verlopen. Alle inzamelingen, subsidies, donaties en sponsorbedragen van Ameland die bij de Wilde Ganzen binnenkomen onder vermelding van Azi Actie Ameland zullen dan nog eens 50% premie krijgen. Bovendien heeft de Azi Actie op Ameland het belangrijke doel om het draagvlak voor het armoedevraagstuk te vergroten en daarmee kunnen wij alle giften van Ameland die bij de Wilde Ganzen binnenkomen nog eens verdubbeld krijgen van het NCDO. De kosten van projecten in Azi worden begroot op 161.060 euro. De kosten van de activiteiten in Nederland worden begroot op 4.300 euro. Dit hopen de Amelander stichtingen als volgt binnen te krijgen:
 • 1. Sponsoring van de Amelander bedrijven en organisaties 12.000
 • 2. Huis aan huis mailing en collecte in voorjaarsvakantie 2004 5.000
 • 3. Gemeentesubsidie 17.000
 • 4. Amelander scholen 5.000
 • 5. Amelander kerken 6.000
 • 6. Manifestatie opbrengst 5.000
 • 7. Premie Wilde Ganzen gemiddeld over 50% van de inzameling 21.000
 • 8. KPA Bijdrage NCDO 50% van de projectkosten 50.000
 • 9. Inkomsten uit Nepal 40.060
 • 10. Bijdragen activiteitenvergoedingen (NCDO en St.OTK) 4.300

  TOTAAL 165.360

  Van dit bedrag is 40.000 euro toegezegd, waardoor het streefbedrag op Ameland nog slechts 10.000 euro is.


 • links

  azieafrikahulp
  wildeganzen
  cosnederland
  www.ncdo.nl
  www.cbf-keur.nl
  onze partnerorganisatie in Nepal: SEED Foundation