Links


Earth Charter

De Earth Charter (Handvest van de aarde) is een verklaring van wezenlijke principes voor het bouwen van een rechtvaardige, duurzame en vreedzame mondiale samenleving in de 21ste eeuw. Zij probeert alle volkeren te inspireren tot een nieuw besef van mondiale afhankelijkheid van elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid en al het andere leven op aarde. De Earth Charter is het product van een tien jaar durend, wereldwijd intercultureel gesprek over gemeenschappelijke doelen en gedeelde waarden.

Johannesburg - Nationaal Platform Johannesburg 2002

Van 26 augustus t/m 4 september 2002 vindt in Johannesburg in Zuid Afrika de tweede Wereldtop over duurzame ontwikkeling plaats. Deze wereldtop is het vervolg op de VN Conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro van 10 jaar geleden. In het Nationaal Platform Johannesburg 2002 hebben zich meer dan 100 maatschappelijke actoren in Nederland gebundeld. Doel van dit Platform is om tot een gecoördineerde maatschappelijke inbreng te komen in de voorbereiding op en tijdens de wereldtopconferentie in Johannesburg. Daarnaast wordt zoveel mogelijk kennis en ervaring gedeeld.

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) is een kenniscentrum op het gebied van internationale samenwerking en interculturele communicatie. De bibliotheek bezit één van de grootste collecties van de wereld op het gebied van ontwikkelingsstudies, bestaande uit wetenschappelijke en populaire boeken en tijdschriften/journals. De uitgebreide catalogus is on-line te raadplegen.

Lokale Duurzaamheidsspiegel

Onder deze titel organiseert de NCDO Duurzame Wereld dit jaar een brede campagne richting Nederlandse gemeenten en burgers. Met behulp van de Lokale Duurzaamheidsspiegel, een aantal vragenlijsten die inzicht geven in wat de gemeente doet op het gebied van onder andere 'internationale samenwerking', 'klimaatbeleid', 'sociaal beleid', 'verkeer en vervoer' en 'water' en 'ruimte en groen', zullen maatschappelijke organisaties hún gemeente in kaart brengen. Waar geen maatschappelijke organisatie dit initiatief neemt zal het Centrum voor Internationale Samenwerking, COS Noord-Holland Noord, de vragenlijsten 'lokaal/mondiaal duurzaam' en 'klimaatbeleid' aan uw gemeente voorleggen.

Move Your World

Move Your World is een jongerenprojectbureau voor Ontwikkelingssamenwerking. Move Your World gaat over jou en de wereld om je heen. Corruptie, armoede en milieuvervuiling tasten die wereld dagelijks aan. Jij als jongere kan er iets aan doen.

OneWorld.nl: internet voor mensenrechten en duurzame ontwikkeling

Oneworld : de Nederlandse editie van OneWorld.net, een actief netwerk van meer dan 1200 maatschappelijke organisaties wereldwijd. Nieuws, dossiers, campagnes en discussiefora over mensenrechten, milieu en mondiale zaken.

Pekoenja

Een Fonds dat jongeren - door financiering - de kans biedt om actief betrokken te zijn bij hun eigen (leef)omgeving, als ze daar ook de verantwoordelijkheid voor willen dragen. Dit alles onder het motto: WAT JIJ WIL, KAN!

Sport en Ontwikkelingssamenwerking

Een uitgebreide databank van (door de donororganisaties verstrekte) gegevens rond het thema Sport & Ontwikkelingssamenwerking, met daarin alles over hulp-, sport- en andere organisaties in Nederland, Engeland en Noorwegen. Dan treft u alles over diverse projecten rond bovengenoemd thema (vanaf 1990). En diverse Tips & Links rond het thema.

Wereldburgers.nl

Nederland wordt bewoond door wereldburgers. Sinds 11 september 2001 is dat niet meer omstreden. Wat in de Verenigde Staten gebeurde had met ons te maken. Het was niet alleen de Amerikaanse samenleving die in het hart werd getroffen. Het was de rijke kant van de wereld, waarvan ook wij deel uitmaken. De afschuw van dit soort terreurdaden wordt gedragen door de gehele mensheid. De achterliggende oorzaken van deze afschuwelijke terreurdaden gaan ons allen aan. Wereldburgerschap heeft in ons land een brede basis. In hun dagelijkse handelen geven vele Nederlanders blijk van het besef dat ons doen en laten directe invloed heeft op de mogelijkheden voor minder bevoordeelde mensen in andere landen. Dat besef is sinds 11 september verder toegenomen. In de campagne 'wereldburgers.nl' laten deze wereldburgers op tal van manieren zien hoe je in je dagelijks handelen invulling aan dit begrip kunt geven. Dit manifest roept de Nederlandse politici op zich in hun politieke handelen meer dan voorheen als wereldburger te gedragen en voortaan meer rekening te houden met de internationale gevolgen van hun beleidsbeslissingen. Want: wereldburgers zijn we allemaal!


 • links

  azieafrikahulp
  wildeganzen
  cosnederland
  www.ncdo.nl
  www.cbf-keur.nl
  onze partnerorganisatie in Nepal: SEED Foundation