Lintjes op Ameland in 2006

Vrijdagochtend 28 april 2006 reikte burgemeester Hans Lesterhuis van Ameland om 9.00 uur een lintje uit aan Tineke Kooiker-Molenaar. Catharina Maria Molenaar is geboren op 19 oktober 1961 en woont in Buren-Ameland. Zij wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich sinds 1981 op vele manieren ingezet voor de samenleving op het terrein van welzijn, zorg, sport en onderwiis.


Mevrouw Kooiker is al 25 jaar actief binnen de plaatselijke begrafenisvereniging. Dat betekent dat zij al vanaf jonge leeftijd overledenen aflegt en verzorgt tot aan de uitvaart.


Zij is ook op vele andere manieren als vrijwilliger actief. Bijvoorbeeld bij de Bloedbank en bij de groep Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen en Ongelukken (GHOR). De GHOR bestaat geheel uit vrijwilligers en houdt elke maand, via gesimuleerde ongelukken, de ervaring op peil. Mevrouw Kooiker begeleidt bovendien de vrijwilligers van de GHOR vanuit haar functie als verpleegkundige bij de ambulancedienst.


Mevrouw Kooiker is vele jaren bestuurslid geweest bij het Rode Kruis en heeft in die functie de Vrijwillige Hulpdienst ‘Voor Elkaar’ opgericht. Deze groep vrijwilligers, en daar is mevrouw Kooiker er ook een van, begeleidt mensen bij dokter- of ziekenhuisbezoek, gaat met ze wandelen of doet boodschappen voor hen.


Ook is gedecoreerde een van de oprichters geweest van het straatvolleybaltoernooi en bij de jaarlijkse organisatie nog steeds actief.Vrijdagochtend 28 april 2006 reiktte burgemeester Hans Lesterhuis van Ameland om 10.00 uur een lintje uit aan Ids Polet. Ids Polet is geboren op 21 februari 1938 en woont in Hollum-Ameland. Hij wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich sinds 1967 op vele manieren ingezet voor de samenleving op het terrein van kerk, onderwijs, veeteelt, zorg, welzijn, cultuur en paardensport.


De heer Polet is al vele jaren vrijwilliger bij de kerkbezichtigingen. Hij vertelt dan aan toeristen allerlei wetenswaardigheden over het kerkgebouw. Hij was ook meer dan twintig jaar lid van de kerkeraad van Nederlandse Hervormde Kerk, o.a. als voorzitter.


Tot op de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de Ambachtelijke dag die jaarlijks in Ballum (Ameland) wordt georganiseerd. Hij zorgt dan voor het kleinvee. Zijn liefde voor de dieren komt ook tot uiting in zijn vrijwilligerswerk voor de Amelander Men- en Rijvereniging.


De heer Polet is al sinds 1988 secretaris van de Begrafenisvereniging Nes-Buren, en vanaf 1992 vrijwilliger bij het Landbouw Juttersmuseum.


In het verleden heeft gedecoreerde gedurende een groot aantal jaren nog vele andere bestuursfuncties vervuld, zoals bij de lagere school, de CAF, de Friesche Mij., de Keeg-commissie, het Waterschap d’Amelander Grieën en bejaardencentrum De Stelp.


Vrijdagochtend 28 april 2006 reiktte burgemeester Hans Lesterhuis van Ameland om 11.00 uur een lintje uit aan Ankie Blokker-Appelman. Ankje Aagje Appelman is geboren op 20 april 1947 en woont in Ballum-Ameland. Zij wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich sinds 1962 op vele manieren ingezet voor de samenleving op het terrein van muziek, kerk, bankwezen en welzijn.


Mevrouw Blokker besteedt een groot deel van haar tijd aan muziek. Zij is al meer dan 25 jaar de vaste organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Ballum en begeleidt vrijwel alle kerkdiensten en begrafenissen. Ook is ze al sinds 1973 lid van Muziekvereniging Forza Musica. Behalve dat zij daarin zelf haar partij meeblaast, leidt ze de drumband op. Daarnaast geeft ze muziekles aan de mannen van de ‘Hollumer Gromkes’ en aan de dames van het koor van de Bond van Plattelandsvrouwen.


Mevrouw Blokker was ruim twintig jaar actief voor de zondagschool en maakte acht jaar lang deel uit van de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerk.


Ook was zij bestuurslid van de Rabobank Ameland en lid van de Raad van Toezicht Rabobank Noordoost-Friesland.


Eveneens meer dan twintig jaar was mevrouw Blokker actief voor de plaatselijke begrafenisvereniging; zij verzorgt onder andere het afleggen.