Oktober Nieuws vanaf Ameland.

Reddingsboot in nood


Ballum -1 november - De Anna Margretha liep vanmorgen flinke averij op bij een reddingspoging van het motorschip Clementina.
Dit vaartuig had in het Duitse waddengebied problemen met het roer gekregen. Juist op het moment dat de Amelander redders een lijn naar het schip wilden overbrengen tilde een zware grondzee het K.N.R.M schip op, waarna het omsloeg. Zeewater liep naar binnen. Eén motor werd beschadigt en viel uit. Door de drievoudige rol werden radar en communicatieapparatuur boven op het dak beschadigd.
Het gebeurde bijna op dezelfde plaats waar vorig jaar van een Duitse reddingsboot twee bemanningleden het leven verloren. Kees de Boer, Paul Veenstra, PietHein Mosterman en Jan Hoekstra zaten plotseling zonder communicatie- en navigatieapparatuur. Drie uur zwalkten ze zo in de Duitse Bocht. Andere reddingsboten, die assistentie verleenden aan de Clementina, waren plotseling de Anna Margretha kwijt op de radar. Grote bezorgdheid kwam op bij de aanwezige redders.
In het station Ameland zat Willem Groenewolt gespannen te wachten op berichten van zijn maten. Oorspronkelijk zou ook hij zijn meegegaan op de reddingstrip. Echter omdat hij vandaag dienst had op de veerboot van Ameland en de karwei weleens lang kon duren was hij op Ameland gebleven. Strak staarde hij naar het pc-scherm waar op de zeekaart de positie van zijn schip te zien zou moeten zijn. Daar was het bericht dat zijn boot door een reddinghelikopter gezien was. Een blijdschap trok over zijn gezicht. Even later duwde een tegenbericht Willem weer in terug in zijn ongerustheid. Steven Visser komt binnen. Ook hij zou normaal gesproken vannacht zijn meegegaan.
Daar was eindelijk de opluchting: de Anna op weg was naar Schiermonnikoog. Inmiddels kwamen meer leden van de hechte ploeg redders binnendruppelen. De voorzitter van de Amelander K.N.R.M. commissie, Ger van Langen gaf het definitieve bericht uit. Het schip zou op één motor naar Lauwersoog kunnen varen, waar de schade hersteld zou worden. In de loop van de dag zouden de Amelanders terugkeren naar het eiland. Paul Veenstra was met een Reddingshelikopter naar het vliegveld in Ballum gevlogen, waarna hij bij dokter Jacobs werd behandeld werd aan een blessure van zijn kaak.
De helikopter van de basis in Den Helder bleef nog enige tijd standby op het vliegveld. De Kapitein van de Clementina wilde, nadat de zes bemanningleden van boord waren gehaald zijn schip niet verlaten.
Later bleek in Lauwersoog de schade aan de Anna Margretha groter als vermoed. Het schip zal eerst hersteld moeten worden voor het kan terugkeren naar zijn thuisbasis. Intussen zijn de drie overgebleven bemanningsleden met de middagveerboot teruggekeerd naar het eiland.

Storm op Ameland.


Nes -1 november - De storm met een windkracht 10 raasde over Ameland. De schade viel mee. De grootste schadepost was het omver gewaaide vliegtuig op vliegveld Ballum. Burgemeester de Hoop had nachts om 2:00 uur al opdracht gegeven alle auto's van de veerdam te verwijderen. Tijdens de klus viel het op hoe snel het water ineens steeg. Enkele auto's stonden toen al tot over de motorkap in het water. De rest van de dag hebben de voertuigen boven de dijk gewacht op hun eigenaars.  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Steiger in het Leie Gat omhoog gedreven
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Vliegtuig op omvergewaaid


Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Kop Lothar Frieling omgeblazen


Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Boom omver op OranjewegBegroting Ameland 2007


Ballum -26 oktober - De raad van Ameland heeft in meerderheid ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Ameland om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. Via een reeks maatregelen gaat de raad een eind maken aan de negatieve reeks van oplopende tekorten die zich de laatste jaren aandiende. Daarnaast heeft de raad in het financiële toekomstperspectief duidelijke keuzes gemaakt, zoals het verder doorvoeren van bezuinigingen, het kostendekkend maken van leges en rechten, het aanpassen van de belastingen en het wel of niet uitvoeren van bepaalde investeringen. De raad zal in het komende jaar gaan discussiëren over allerlei taken die de gemeente nu nog zelf uitvoert, de zogenaamde kerntakendiscussie. Concreet besloot de raad van Ameland afgelopen maandag op een aantal posten flink te bezuinigen, zoals op het wegenonderhoud en het dorpsvernieuwingsfonds, de tarieven van de rechten en leges aan te passen aan de kosten van de dienstverlening en het verhogen van de onroerendzaakbelasting. De toeristenbelasting stijgt met vier eurocent van 63 naar 67 cent per overnachting. Jan Verbiest (VVD) stelde voor om de toeristenbelasting nog eens met 5% extra te verhogen naar 70 cent per nacht. De raad vond dat echter te ver gaan. In 2007 zal nader onderzoek moeten uitwijzen op welke gebieden de gemeente nog meer bezuinigingen en besparingen kan doorvoeren. De aanvankelijk voorgestelde bezuinigingen op het zwemonderwijs en het leerlingenvervoer zijn vooralsnog van de baan. Het effect van dit samenhangend pakket maatregelen is dat het meerjarenperspectief sluit met een overschot van ongeveer € 550.000,- waardoor het ook mogelijk is nog enkele noodzakelijke wensen uit te voeren. Het college blijft streven naar een zo beperkt mogelijke lastendruk voor burgers en bedrijven. Tenslotte gaat het college samen met de raad een toekomstvisie ontwikkelen voor het eiland welke in positieve zin richtinggevend en samenhangend zal zijn en die zal moeten steunen op een groot draagvlak onder de burgers en het bedrijfsleven.

Landelijke kustdag op Ameland


Nes -26 oktober - Op 23 en 24 november 2006 organiseert het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen de landelijke kustdag op Ameland. De kustdag heeft tot doel informatie- en kennisuitwisseling te stimuleren tussen de verschillende partijen actief in het kusttoerisme. Een ideaal evenement om te spreken met collega's uit andere streken of om te leren van ervaringen elders. Naast een aantal plenaire sessies vinden er workshops plaats waaronder twee over "daar gaan we naar toe", één over de ontwikkelingen in de Duitse markt, kustveiligheid, strandpaviljoens en Europese subsidies.

Geen extra geld dijk Ameland


Ballum -26 oktober -DEN HAAG - Minister Peijs van Verkeer komt niet met extra geld voor de versterking van dijken. Ze houdt vast aan het al gereserveerde bedrag van 420 miljoen euro tot 2011. De bewindsvrouw heeft wel een prioriteitenlijst gemaakt waarop staat welke dijken eerst een opknapbeurt krijgen. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Onderzoek naar de toestand van waterkeringen wijst uit dat onder andere de Waddenzeekering Ameland voorrang verdienen. De Adviescommissie Water (ACW), onder voorzitterschap van prins Willem-Alexander, pleitte begin deze week juist voor een forse budgetverhoging. De ACW stelt dat er tot 2020 ongeveer 1,6 miljard euro nodig is om de gebreken aan alle dijken te herstellen. Peijs vindt dat volgende kabinetten daarvoor geld moeten reserveren. Van de door haar gereserveerde 420 miljoen euro kunnen ruim 40 van de 89 noodzakelijke werken worden aangepakt.

Burgemeester Texel opteert status aparte


Den Burg -24 oktober - "Ik heb begrepen dat zijn uitspraken vooral betekenis hebben voor de Randstad en daar hoort Texel niet bij. Wel is het goed ons op de toekomst te beraden. Eerst komt Borghouts met zo’n standpunt en nu Remkes. Zo reageerde Burgemeester Joke Geldrop op de uitspraken van Minister Remkes van binnenlandse zaken. Vervolgens riep ze de andere waddeneilanden op tot samenwerkeing. Texel en de andere Waddeneilanden moeten goed nadenken over toekomstige samenwerking. Dat komt in december ook ter sprake tijdens de Eilander Raad op Schiermonnikoog. We werken al veel samen, omdat we veel dezelfde problemen hebben, zoals huisvesting. Opgeteld zit je met vijf eilanden op 24.000 inwoners. Samenvoeging lijkt een voor de handliggende stap. Hoe dat moet worden ingevuld, moeten de eilanden eerst onderling bespreken. Dan kan het naar de provincies Noord-Holland en Friesland en uiteindelijk moet de minister er dan over oordelen. Wij zijn de enige vijf eilanden in Nederland. Daardoor moet het mogelijk zijn een status aparte te krijgen.’ De Waddeneilanden als apart deel van Nederland is dit ook wat de andere eilanden nastreven?

Zeven ton Zweeds Graniet


Hollum -23 oktober - De eerste vracht Zweedse Beelden is gearriveerd op het eiland. In een Vrachtwagen van vervoersbedrijf Wagenborg is zeven ton aan granieten Beeldhouwwerk afgeleverd bij het voormalig zwembad Tropica Ambla. Het merendeel van de beelden zal een plaats krijgen in de tuin van het al vier jaar leegstaande complex.  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Pieter Smit ziet samen met Timo de Smet toe, hoe de vracht voorzichtig gelost wordt.

Open dag Hollumer Molen


Hollum -21 oktober - Aeolus liet de vrijwilligers vaak in de steek tijdens eerdere open dagen. Deze keer droeg de god van de wind een stevige bries uit westelijke richtingen naar Hollum. Beneden in de mosterdmolen knarsten de assen in een ritme begeleidt door Mevrouw Bakker op de accordeon. Al een zestien duizend potjes Amelander Mosterd waren dit jaar al deur uitgegaan vertelde Jan Pattje. Samen met andere vrijwilligers runt hij deze trekpleister op Ameland. In de kantine geniet een volle tafel van de overheerlijke mosterdsoep. Een etage daarboven malen de molenaars graan tot meel voor het amelander pannekoekenmeel. Net aangekomen kijken Tomas Veldmuis en zijn kinderen Sanne en Teun uit Soest hoe de molen met menskracht op de wind wordt gezet. Voor ze naar hun vakantieaccommodatie vertrekken nemen ze zeker nog mosterd en pannenkoekenmeel mee.  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Een belevenis om te zien hoe het meel voor je dagelijks brood wordt gemalen. In de achtergrond vrijwillig molenaars Lou Nagtegaal en Jan Engels.

Kunstmaand voorbereidingen


Nes -21 oktober - Op Ameland wordt gewerkt aan de tiende kunstmaand op dit eiland. Nadat vorige maand begonnen is met het gieten van een aabtal betonnen koppen, wordt volgende week begonnen met het plaatsen. In de duinen bij de Vuurtoren wordt een volgend project gerealiseerd.  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Voor het tweede keer bouwt Wia Stegeman aan een kunstwerk in de duinen onder het meest bekende bouwwerk van Ameland. Vorig jaar waren de Waterhuizen naast de vuurtoren. Deze kunstmaand bouwen Wia Stegeman en haar partner Greg Que aan een windtunnel langs het Tromppad. De duinen zijn wel de favoriete plaats van Wia. De natuurlijke lijnen constraheren goed met de rechte lijnen en hoekige constructies die zij er neerzet. Tot eind oktober bouwt Wia verder aan haar project. Ze heeft nog plannen iets te gaan doen met de leerlingen van de twee basisscholen in Hollum.  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Even is er de illusie van een zilveren roofvogel die een blinkende vis uit het water vist Het is echter een kunstwerk van Henk Hulsebos. In de tuin en ook binnen in de Amelander Kaap zijn een aantal roestvast stalen objecten van deze kunstenaar uit Pesse geplaatst. In de zaal waar zich onder andere de meer dan levensgrote spin van deze Drent zich bevind hangen ook werken van Dini Simons. De monokleurige doeken geven een sfeerindruk van de Wadkant met hun drievoudige zwarte monolieten als verbeelding van de laaste houvast met de wal.

Hieronder een lijst van aantal locaties en de daar exposerende kunstenaars tijdens de Kunstmaand op Ameland in 2006


Fletcher Hotel Amelander Kaap - Oosterhiemweg 1 Hollum
- Simons, Dini - Schilderijen
- Vormer, Peter - Glaskunst
- Wagenvoort, Ab - Fotografie
- Hulzebos, Henk - Beelden (tuin)


Stayokay Hostel Hollum Oranjeweg 59

- Algra, Josée - Fotografie

- Graver, Gitte - Schilderijen

- Kamberg, Nico - Objecten

- Tappe, Susanne - Textiele vormgeving

- Winters, Uli - Objecten


Doopsgezinde Kerk Hollum Herenweg 1
- Frederiks, Beatrix - Schilderijen


Cultuur Historisch Museum Sorgdrager - Herenweg 1 Hollum
- Helmantel, Henk - Schilderijen
- Ruiter, Hanne - Sieraden
- Smet de, Timo - Keramiek


Ned. Hervormde Kerk Oosterlaan 2 Hollum - Idelchi, Farangis - Schilderijen


Galerie Dit Eiland Burenlaan 1 Hollum
- Gerritsma, Marijk - Objecten
- Archipel Medialab div. kunstenaars - Multimedia
- Putten van der, Nico - Installatie
- Zwanenburg, Anja - Fotografie


Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude (eerste etage)- Hoofdweg 1 Buren
- Wengerden van, Ineke - keramiek
- Müller, Herbert - Schilderijen


Kamphuis Elzenhoeve Willibrordusstraat 2B Buren
- Björnsdotter, Ingalill - Keramiek
- Leutscher, Anneke - Schilderijen


Binnentuin appartementencomplex Amelander Paradijs- Strandweg 61 Buren
- Fluiter de, Adri A.C. - Schilderijen


Hotel Buren aan Zee - Strandweg 85 Buren
- Wal van der, Aly - Schilderijen


Rooms Katholieke Kerk Kardinaal de Jongweg Nes
- Åkesson, Lena - Textiele vormgeving
- Kawoosh, Sattar - Schilderijen


Doopsgezinde Kerk Vermaningspad Nes
- Pietersma, Henk - Schilderijen


Aqua Plaza (voormalig zwembad)
- Carlsson Korneev, Ann - Beelden
- Deutscher, Hilke - Aquarellen
- Erz, Else-Pia - Schilderijen
- Halma, Margreet - Installatie
- Kersten, Uwe - Beelden
- Klashtchuk, Anatol - Fotografie
- Lubricht, Rudiger - Fotografie


Natuurcentrum Ameland- Strandweg 38 Nes
- Buckinx, Mariëlle - Objecten
- Oostra, Dick - Schilderijen
- Santen van, Anneke - Schilderijen


Landal Ameland State- Strandweg 51 Nes
- Moberg, Petra - Schilderijen
- Pankow, Alexander - Schilderijen
- Schlippe von, Björn - Schilderijen
- Sikkema, Jitse - Beelden
- Werf van der, Ron - Schilderijen


Recreatiegebouw camping Duinoord Jan van Eijckweg 4 Nes
- Almqvist, Marie - Schilderijen
- Ceder, Stefan - Schilderijen
- Kaufner, Alfred - Objecten
- Larsson, Lars Eje - Aquarellen


ING Bank - Benedictus Buning, Edith - Glaskunst


Gemeentehuis Ameland - Jelmeraweg 1 Ballum
- Beck Svensen, Githa - Schilderijen
- Löb Mossberg, Annika - Beelden
- Maclachlan, Kalpa - Schilderijen
- Plomp, Noni - Schilderijen
- Pol, Rein - Schilderijen
- Wijnia, Hiltje - Sieraden


Doopsgezinde Kerk Camminghastraat Ballum
- Groenewoud, Renate - Schilderijen


Ned. Hervormde Kerk Camminghastraat Ballum
- Wedel, Helene - Textiele vormgeving


Hotel Nobel - Gerrit Kosterweg 16 Ballum
- Bos van Westerbork, Jan - Schilderijen


Recreatiegebouw Roosdunen - Strandweg 20 Ballum
- Beek, Imke - Objecten
- Betten, Milly - Schilderijen

Eerste videoconference


Ballum -16 oktober. Voor het eerst vergaderde de eilandenraad digitaal. Na een half uurtje oefenen startte Joke Geldrop, burgemeester van Texel vijf minuten te vroeg de vergadering. Ze vond dat nu iedereen klaar was er wel alvast begonnen kon worden onder motto "tijd kost geld".  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Op de foto: vlnr Gunda Brunotte, Piet Ijnsen, tineke Hemminga, Han van Heerde en raadsgriffier Jacquline Metz

Trainen voor N.K. Kite


Nes - 14 oktober - Volgende week is het Nederlands kampioenschap Kite surfen bij Scheveningen. Voor de kust van Ameland wordt nog flink geoefend. De pas veertienjarige Lisanne Oud uit Nes Ameland wil ook mee gaan doen.  
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra
Nicol Versteeg uit Groningen maakt hier één van haar sprong figuren.

Roel Cazemier waarnemend burgemeester


Leeuwarden -11 oktober - Roel Cazemier (oud-burgemeester van Ameland) wordt waarnemend burgemeester in Achtkarspelen. Na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad en de wethouders van Achtkarspelen heeft Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels besloten de heer mr. R.S. Cazemier, burgemeester van de gemeente Dongeradeel, te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Nijpels is tot dit besluit gekomen omdat burgemeester L.J. Lyklema van Achtkarspelen naar verwachting enige maanden met ziekteverlof zal zijn. Gelet op de nauwe samenwerking in de vier NOFA-gemeenten acht Nijpels het in het belang van de gemeente Achtkarspelen een van de burgemeesters uit dit samenwerkingsverband met de tijdelijke waarneming te belasten. Verwacht wordt dat de waarneming tot 1 januari 2007 zal duren.

Naar vermiste vrouw gezocht.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
Neeltje Sanduhan-de Vries

Wolvega.- 11 oktober - Wolvega - De politie is nog steeds druk bezig met de zoektocht naar de vermiste Neeltje Sanduhan-de Vries uit Wolvega. De 49-jarige vrouw is sinds vrijdag 6 oktober spoorloos verdwenen. Tot nu toe hebben de zoekacties geen resultaat opgeleverd en wordt er gevreesd voor haar leven. Nog steeds worden verschillende plaatsen onderzocht waar de vrouw eventueel zou kunnen verblijven. Vandaag worden door de politie de natuurgebieden van het Fryske Gea, in de omgeving van Wolvega uitgekamd. Zij doet dat samen met medewerkers van het Fryske Gea. Ook wordt er uitgebreid gezocht op Ameland, waar zij regelmatig kwam. Naast de zoektocht naar de vrouw wordt er nu ook gericht gezocht naar de fiets waarop zij is vertrokken. Het aantreffen van de fiets kan helpen bij het zoeken naar de vrouw. Het gaat om een oude zwarte "weduwe” damesfiets met een verchroomde koplamp. De buis van het stuur naar de trappers is geel en zwart gestreept. Het achterspatbord van de fiets was met een spuitbus donkergroen gespoten. Door de politie zijn de fietsstallingen bij de veerboten en het trein- en busstation al doorzocht.De politie hoopt nu dat de fiets door het publiek wordt teruggevonden. Zij kunnen dit melden bij de politie Fryslân op telefoonnummer 0900-8844.

Pier op Ameland onder water.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Nes.-7 oktober - Wagenborgmedewerker mevr. van Tuinen hield de auto's zatermorgen al op het begin van de pier aan. Alleen de auto die voor de half elf boot hadden gereserveerd mochten doorrijden over het nog droge fietspad naar de boot. De anderen werden teruggestuurd.

 
Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Nes.-7 oktober - Sip de Jong veegt het losliggende opdrijfsel op de grote de zee al opgeworpen bult Even later vindt hij hiertussen nog een gloednieuwe natte pet. Sinds de gemeente Ameland de veerdam overnam van Rijkswaterstaat is de oud-medeweker van deze rijksdienst verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de pier.


Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Nes.-7 oktober -   De wind joeg het water uit de waddenzee over de pier van Ameland. Auto's   op het dagparkeerterrein stonden tot aan de bodemplaat in het water. Het parkeren op dit gedeelte van de veerdam is voor eigen risico. De gemeente gaat in geval van nood niet over tot wegslepen. Voor het risicoloos parkeren is er een parkeerterrein binnendijks.

 
 

Leunen op de stormwind.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Nes.-7 oktober - Balancerend op een wegrand proberen deze op de veerboot wachtende Duitse jongeren te leunen op de harde wind, wat niet gemakkelijk is. De wind joeg het waddenzeewater over de pier van Ameland.


Reuze pompoen op reis.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Buren.- 6 oktober - Tussen twee balen stro liggend tegen een schuimrubber matras ligt een squash pompoen van   312 kilo. Theo Kiewiet maakt de reuze pompoen klaar voor een reis naar Brussel. Waarschijnlijk wordt hij daar derde op Europese kampioenschappen in zijn categorie. Op zondag zijn er de Nederlandse Kampioenschappen waar de pompoen op de eerste plaats staat.

Landelijke natuurwerkdag
(4 nov) ook op Ameland.


Buren.-5 oktober - Op de zesde editie - 4 november - van de Landelijke Natuurwerkdag gaan weer duizenden mensen tegelijk aan het werk in natuur en landschap. Op ruim 260 locaties is er voor jong en oud van alles te doen. Bomen knotten, takken zagen, vennen schoonmaken, heide plaggen, maar ook kunstwerken Via deze linkkun je je aanmelden. verder wordt hier meer informatie over de dag gegeven

Bijen nog bezig in de herfst.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Buren.-5 oktober - Nijvere werkers worden bijen genoemd. Nu de temperatuur in de herfst nog hoog genoeg is en er ernog bloemen bloeien is er nog een flinke activiteit bij deze bijenkasten. Ze staan in een natuurgebied op het oosten van Ameland. Lamsoorhoning is één van de produkten die deze imker aflevert.

Wachten  op waddendijk.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Buren.-3 oktober - Rustig zittend op de dijk wachten ze op hun beurt. Het was een komen en gaan van de groepen voor één van de wad excursies van het natuurmuseum. Dit moet elke dag plaatsvinden in de korte periode van laag water. Maandag moest Bert van Kampen de excursies helemaal afblazen, er stond op de vastgestelde tijd nog een meter water.

Tropisch Zwembad verkocht.

Voor fotografie en persberichten vanaf ameland: www.janspoelstra.nl
©2006 Jan Spoelstra

Nes.-1 oktober - Eindelijk is er een oplossing voor het al 4 jaar leegstaande zwembad Tropica Ambla. Het zal worden verkocht en gesloopt. Op de locatie zullen een dertig tot veertig luze appartementen gebouwd worden met elk een eigen zwembad. Volgens de projectontwikkelaar gaat de gemeente akkoord met deze plannen. Eerder bouwplannen van vakantieaccommodatie in de Vleyen werd niet toegestaan.